Alle info over de administratie voor startende bedrijven

Je bent net begonnen met je zaak. Nu is het moment aangebroken om tal van dingen uit te zoeken.

Alle info over de administratie voor startende bedrijven

Dat is gewoon verplicht. Verder moet je deze voortdurend bijwerken. Vanaf het begin moet je ervoor zorgen dat de boeken helemaal kloppen. Dit is niet alleen maar gewoon gezond verstand gebruiken. Toch kom je hier al ver mee.

De boekhouding vanaf dag 1

Je moet je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook al heb je dat nog niet gedaan, moet je toch al dingen betalen. Dat kan al ben je nog niet gestart met je zaak. Mogelijk koop je een computer of ander materiaal voor de zaak. Dit soort van aankopen moet je ook aangeven in je digitale boekhouding. Denk je erover na om zelfstandige te worden? Dan moet je ook nadenken over hoe je je boekhouding en papieren bijhoudt. Dit doen veel mensen niet. Het wordt problematisch als je er na enige tijd achter komt dat je boekhouding niet compleet is. Dit kan problemen geven bij de aangifte van de belastingen. Daarbij moet je wel weten dat de Belastingdienst niet echt geduldig is.

Alle stukken bijhouden

Facturen, rekeningen en kassabonnen: het zijn allemaal bewijsstukken die je niet mag weggooien. Ze tonen aan dat je bedrijfskosten maakt. Deze uitgaven verkleinen je winst. Een kleinere winst betekent dat je minder belasting moet betalen. Alle kassabonnen, rekeningen en facturen zijn daarom administratiestukken die je moet bijhouden. De inschrijving bij de KvK kost ongeveer €50. Dit zijn werkingskosten van je onderneming. Deze uitgave hoort ook bij de registratie in het je boekhoudprogramma. Het bijhouden doe je in een eenvoudig online boekhoudprogramma wat niet zoveel kost per maand.

De omzet is geen salaris

De omzet is je salaris niet. Beginnende zelfstandigen maken de vergissing om deze twee termen te verwarren. Je omzet is geen leefgeld. In werkelijkheid moet je van je gemaakte winst rondkomen. De verleiding is groot om geld dat binnenkomt meteen uit te geven. Naar een koopavond gaan met het geld van een pas geïnde factuur is dus geen goed idee.

Een bepaalde som apart houden.

Als zelfstandige moet je zelf een bepaalde som voorbehouden als leefgeld. Je moet rekening houden met het aangeven van de BTW en belasting op je inkomen betalen. Daarnaast is het nodig om ook geld in je onderneming te pompen. Verder moet je over een reserve beschikken om tijden te kunnen opvangen met lagere inkomsten. Soms krijg je ook te maken met onverwachte omstandigheden.

Aftrekposten

Verschillende zaken kunnen afgetrokken worden van de belastingaangifte. Dit geldt in het bijzonder voor beginnende zelfstandigen. Zo is er de regeling voor kleine ondernemers, de zelfstandigenaftrek en de aftrek voor starters. Dit zijn de 3 voornaamste.

Aftrek voor zelfstandigen

Indien je zelfstandige bent, voldoe je aan de normen van de belastingdienst voor deze beroepsgroep. Verder moet je kunnen aantonen dat je een aantal uren per week hebt gewerkt in je onderneming. Vervolgens krijg je het recht om een gedeelte van je winst aftrekken. Deze vorm van aftrek kreeg de naam zelfstandigenaftrek en bedroeg de afgelopen jaren rond de € 7.280. Een voorbeeld hiervan: als je € 20.000 winst hebt mag je € 7.280 van dit bedrag aftrekken. Dit betekent dat je niet over € 20.000 belasting moet betalen, maar over € 12.720.

Aftrek voor starters

De aftrek voor starters is een verhoogde vorm van de zelfstandigenaftrek. Als starter mag je bijkomend ongeveer € 2.100,- aftrekken van je winst. Om startersaftrek toe te passen, moet je:

- aanspraak kunnen maken op de zelfstandigenaftrek,

- minstens 1 van de afgelopen 5 jaar geen zelfstandige zijn geweest,

- de voorgaande 5 jaar niet vaker dan 2 maal zelfstandigenaftrek hebben genoten.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Een ander voordeel dat je niet over het hoofd mag zien is de kleine ondernemersregeling (KOR). Deze krijg je terug als je het afgelopen jaar minder dan € 1.345 btw hebt afgedragen. Een bedrag tussen € 1.345 en €1.883 geeft recht op een teruggave van een deel van de afgedragen btw. Zo kun je meer dan € 1000 winnen. Als beginnend zelfstandige is dat een mooi geschenk.

Gewerkte uren als criterium

Als je gebruik de zelfstandigen- en startersaftrek wilt kunnen genieten, moet je voldoen aan het urencriterium. In de praktijk betekent dit dat je een minimum van 1.225 uur per jaar in je zaak moet hebben gewerkt. Daarom is het belangrijk om je werkuren te registreren. Een beginnende zelfstandige vreest mogelijk niet dit aantal uren te bereiken. Wie start met een onderneming maakt echter wel veel uren. Je moet heel veel opzoeken, lezen en sparren met anderen. Deze tijd komt je bedrijf ten goed. Dit mag je meerekenen voor het urencriterium. Zelfs dit blog lezen telt op die manier als gewerkte uren.

Boekhouden is belangrijk

Laat het boekhouden niet slingeren. Doe wekelijks iets van boekhouding. Je kunt zulk moment ook inplannen. Zo ben je zeker dat alles klopt en ben je goed op de hoogte van je financiële toestand. Achteraan hinken is geen optie.

Boekhouding via internet

Een softwarepakket voor online boekhouden mag je zeker niet vergeten om je administratief werk op orde te houden. Sommige mensen denken dat ze ook Excel hiervoor kunnen gebruiken. Excel is geen goede oplossing. Voor een heel klein bedrijf voldoet Excel nog net. Ook als je heel wat voorkennis hebt van boekhouden is Excel eigenlijk niet voldoende. Boekhoudkundige softwarepakketten kunnen je echt veel bijbrengen en zijn geen luxe.

Boekhoudkundige programma's

Boekhoudkundige programma's helpen om je administratief werk automatisch te laten verlopen. Zo kun je je bankrekening aan je boekhouding koppelen. Dit zorgt ervoor dat je geen bankafschriften moet overschrijven of gegevens moet knippen of plakken. Die tijd kun je anders gebruiken. Ook een webshop kun je met behulp van vele programma's al met de boekhouding verbinden. De bestellingen in je webshop worden zo direct in de boekhouding opgenomen. Zo gaat alles automatisch en verlies je geen tijd.

Internet boekhouding zonder kosten

Mogelijk vertrouw jij dit niet. Voor je boekhouding heb jij wel wat over. Tegelijk hebt je als beginnend ondernemer weinig geld. Er bestaan sites voor internet boekhouden die het eerste jaar kosteloos gebruikt kunnen worden. Het kost je echt niets!

Neem je wel of niet een boekhouder?

Met of zonder boekhouder werken: het is een voorname beslissing! Dikwijls kun je met een klein startend bedrijf nog zonder boekhouder werken. Je bedrijf zal groeien en dan is het wel handig om een boekhouder of accountant te hebben. Je hoeft daarom niet alles aan je boekhouder door te geven. Sommige dingen kun je namelijk zelf doen. Zo behoud je zicht op de situatie en dat is alleen maar goed. Zo weet je hoe je bedrijf er financieel voorstaat. Tegelijk bespaar je op de kostenpost die je boekhouder wel is. Zo kun je aankoopbonnetjes en aanrekeningen wel zelf bijhouden.

We wensen je veel geluk bij de start van je onderneming! Meer tips voor beginnende zzp-ers vind je op Zzpvrienden.nl.

Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019.

Over Boekhoudprogramma vergelijken

Dit bericht is geschreven door Boekhoudprogramma vergelijken. Het bedrijf valt onder administratiekantoor uit Huizen. Trefwoorden van Boekhoudprogramma vergelijken uit Eindhoven : .

Lees meer over Boekhoudprogramma vergelijken.